Voorwaarden koop ongedaan maken

Voorwaarden koop ongedaan maken

Voorwaarden koop ongedaan maken

Een consument is een natuurlijke persoon die een transactie afsluit die niet kan worden toegeschreven aan commercieel gebruik of zelfstandig zakelijk gebruik.

Recht van koop ongedaan maken

U heeft het recht binnen veertien dagen deze overeenkomst te annuleren zonder opgaaf van redenen. De termijn om de koop ongedaan te maken bedraagt veertien dagen na de datum

- In welke u of een derde partij genoemd door u, welke niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in bezit heeft genomen, indien u één of meer producten van één bestelling heeft besteld en deze gezamenlijk zijn geleverd;

- In welke u of een derde partij genoemd door u, welke niet de vervoerder is, de laatste goederen van een bestelling in ontvangst genomen heeft, indien u producten van één bestelling heeft besteld en deze apart zijn geleverd;

- - In welke u of een derde partij genoemd door u, welke niet de vervoerder is, de laatste goederen of het laatste deel in ontvangst genomen heeft, indien u een product besteld heeft welke in verschillende deelzendingen zijn geleverd.

Om uw recht om de koop ongedaan te maken dient u ons

MotorLand GmbH & Co. KG
Dietrichsweg 64
26127 Oldenburg
Duitsland
Telefon: 050-7901042

E-Mail-Adresse: widerruf@motorland.de


door een duidelijke uitleg over uw besluit tot ontbinding van de koop (bijvoorbeeld een brief per post verzenden of een e-mail) te informeren. U kunt zeker gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor ontbinding van de koop, wat echter niet verplicht is.
Voor het ontbinden van de koop is het voldoende voor u om het bericht over het ontbinden van de koop te verzenden voor de deadline verstreken is.


Gevolgen van de ontbinding van de koop
Wanneer u de koop wilt ontbinden, dienen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering gekozen heeft), direct en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving is ontvangen bij ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in elk geval worden u geen kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling aanhouden, totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, indien dit eerder aantoonbaar is.

Wij halen goederen welke niet onder pakketdienst vallen bij u af.

U dient de goederen die per pakketpost naar ons kunnen worden verzonden, onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte gesteld, te retourneren of te overhandigen. De termijn is in acht genommen als u de goederen die kunnen worden verzonden per pakket voor het verstrijken van de veertien dagen termijn aan ons verstuurd.

U draagt de directe kosten voor het retourneren van pakket vervoerbare goederen en de directe kosten voor het retourneren van pakket vervoerbare goederen. De kosten voor goederen die niet per pakket kunnen worden verzonden (bv. verzending door een expediteur) worden geraamd op maximaal ongeveer 250 EUR.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien de verslechtering van de waarde niet te wijten is aan het controleren van de kenmerken, eigenschappen en functies van de goederen.


Gefinancierde aankopen
Als u deze overeenkomst met een lening financiert en later intrekt, bent u niet langer gebonden aan de leningsovereenkomst, zolang beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit is met name dan aannemelijk als we tegelijkertijd uw bank of uw financier zijn, of via onze medewerking de financiering plaats vindt. Als de financiering reeds in werking is nadat de koop ongedaan gemaakt is, geldt dit ook voor de financiering welke door onze bemiddeling is afgesloten.

 Voorbeeldformulier voor ontbinding van de koop
Als u de koop ontbinden wilt, vul dan dit formulier in en stuur het terug. U kunt het formulier ook in ons klantencenter elektronisch invullen en versturen. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, zullen we u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van uw verzoek tot ontbinding van de koop laten toekomen.

Aan
MotorLand GmbH & Co. KG
Dietrichsweg 64
26127 Oldenburg
Duitsland
Telefon: 050-7901042

E-Mail-Adresse: widerruf@motorland.de


Hierbij deel ik mede dat ik / wij (*) van mijn / ons (*) afgesloten overeenkomst de koop wens te ontbinden voor de aankoop van de volgende producten (*):

Besteld op (*):

Ontvangen op (*):

Naam van de consument (en):

Adres van de consument (en):

Handtekening van de consument (en) (enkel bij mededeling op papier):

Datum:


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Einde van de voorwaarden voor ontbinding van de koop


* Vrijblijvende aanbevolen prijs van de fabrikant